Založ si blog

Vznik Česko-Slovenska III. Časť

Dnes málokto popiera úlohu Tomáša G. Masaryka a Milana R. Štefánika ako hlavných zakladateľov spoločného štátu, pričom dôležitá bola aj úloha Eduarda Beneša. Každý mal svoju úlohu. Samozrejme bez Česko-Slovenských légií kde zohral dôležitú úlohu M.R.Štefánik by ale aj táto snaha pravdepodobne bola zbytočná.

Pozrime sa teraz na naše hranice. Počúvame často ako odpradávna sú hranice nášho Slovenska naše, Slovenské. No tak to vôbec nie je. Jediné stabilné hranice máme s Moravou a čiastočne s Poľskom. Všetko ostatné sú umelé hranice vytvorené na základe kombinácie rôznych faktorov politických, ekonomických, strategických, etnických etc. Južné hranice sú v určitej miere práve výsledkom Beneša. Masaryk sa pokúšal myslieť v širších Slovanských súvislostiach keď maďarské časti dnešného južného Slovenska mali ostať pod Budapešťou a vtedajší Maďarský Burgenland a časť západného Maďarska sa mala stať súčasťou Česko-Slovenska aby sme mali priame spojenie na Juhoslovanské kráľovstvo a Rakúsko a Maďarsko nemalo spoločnú hranicu. Zároveň by sme tak získali Chorvátov žijúcich v Burgenlande, ktorí po dnes žijú v Rakúskej republike s rešpektovaním ich jazykových a národnostných práv. Podľa našich hurá vlastencov, ktorí obhajujú Slovákov Slovanov a chcú upierať práva národnostných menšín by v ich logike asi mali Rakúšana zrušiť tieto práva a germanizovať ich. To by ale bolo kriku od nich ako Slovanov utláčajú. To že to sami chcú praktizovať im už nevadí.

Masaryk patrí bezpochyby medzi najväčších filozofov a  ľudí dejín ale mal jednu zásadnú chybu ktorú mu my Slováci vyčítame a to idea jedného etnického národa Československého ktorá mnoho pozitív I.ČSR značne zakryla pomyselným duchom Českého imperializmu. To bola osudová chyba a v jeho filozofii pravdepodobne nechápal to, že tým v podstate do základov štátu zabudoval časovanú bombu ktorá štát významnou mierou pomôže zničiť.

 Na druhej strane to bol veľmi elegantný a okúzľujúci človek. Často mu bolo  vyčítané že sa správal ako Kráľ ktorého zvrhol. Napriek tomu ale nepodľahol kúzlu osobnej popularity tak ako sa to stáva často ľudom. Nebol zahľadený do seba a miloval ľudí. To aj zdôrazňoval, že pokiaľ nemáte radi ľudí nemôžete robiť demokraciu. Jeho idea demokracie sa do dnes nie tak celkom podarila. Základom demokracie je totiž diskusia podložená faktami, nie emóciami. Diskusia má byť vecná a vznešená.  Vystihol to vo výroku Demokracii by jsme měli, teď ještě demokraty“. Veľkým problémom demokracie je aj vzájomné neporozumenie sa ľudí Kdyby si lidé dovedli navzájem rozumět mněli bychom demokracii jedním rázem. Bez vzájemného pochopení, bez tolerance není svobody. Jen když je člověk ku člověku naprosto pravdiví a otevření lidé se opravdu poznávají. Ale bez lásky není pravdy. Bez pravdy a lásky nemůže člověk poznat  člověka“K demokracii, ktorá je dnes opäť odsudzovaná ako zlá, pretože nie je schopná riešiť problémy (takto to bolo aj v jeho dobe a ukázala sa táto argumentácia ako chybná  a stála život milióny ľudí, nerobme dnes tú istú chybu) mal značné množstvo výrokov, uvediem tu tie najvýstižnejšie podľa mňa. „Demokracie není jen státní a administrační forma nýbrž názor na život a na svět…základem státu… je spravedlnost a spravedlnost je aritmetikou lásky…. Demokracie toť diskuze jenomže ta je možná jenom pokud si lidé navzájem důvěřují a poctivě hledají pravdu… V demokracii není možné aby stavy nebo jednotlivci vykořisťovali své spoluobčani ( To by teraz TGM sa pozeral a nechápavo krútil hlavou) Demokracie má chyby protože občané mnějí chyby (Preto ju nemusíme chcieť demontovať ale napraviť)… Musíme překonávat nedostatky ne demokracii. Říká se napr. že parlament už nedostačuje, ne už ale ještě ne. Parlament je volen voličstvem, kdo to voličstvo politicky a mravně vychoval? Stáří režim. Poslancův vyrostlých za republiky ještě nemáme. Ani ten nejlepší parlament není k tomu aby odhlasoval co je pravda, právo a mravnost. O pravdě o základních zásadách politiky, práva a mravnosti se nemůže hlasovat podle většiny. Demokracie sama lidi nevychovává. Slušní opravdový lidé se vychovávají rodinou, školami, církvemi, státní správou, literaturou, žurnalistikou a tak dále. Překáží tomu demokracie? …nevěřme korupčníkům žalujících na korupci… Potřebujeme kritiku vzdělaních a poctivých který mění občanskou mužnost a kuráž… práce (poslance)  řekl bych pro ty nejlepší a nejvybranější lidi.S uvedenými myšlienkami musí každý človek ktorý chce slobodu a demokraciu (nie len o nej hovoriť) súhlasiť aj keď je najzarytejší odporca TGM.

Nezabúdajme ani na jeho veľkú vnútornú silu a odhodlanie plniť sen. V Rakúsko-Uhorsku nechal ženu a deti. Jeho syn bojoval v Rakúsko-Uhorskej armáde a kedykoľvek ho mohli legionári zabiť. Takáto vlastnosť pre niekoho až hrubá a urážlivá je ale dôležitá. Štefánik bol veľká postava ale bez TGM by to nedokázal a rovnako je to opačne. Musíme si práve tento fakt uvedomiť. Osobne nikdy ku TGM pravdepodobne nebudem práve cez presadzovaný etnický Čechoslovakizmus cítiť to čo moji Český bratia  ale upierať mu jeho veľkosť a inteligenciu nie je na mieste.

Štefánik patrí ku ďalším veľkým osobnostiam a zakladateľom štátu a dnes aj toľko rokov po páde socializmu je to prakticky neznáma postava. Malá poznámka pre našich „nacionalistov“ bol občan Francúzskej republiky, jej generálom čo vo francúzskom chápaní znamenalo že bol Francúz. Tiež to, že podľa logiky našich „vlastencov či nacionalistov“ bol príslušníkom iného štátu, vojakom cudzej armády a za ženu si chcel zobrať neslovenku resp. neslovanku a ku tomu taliansku Markízu Guilianou Benzoni! Takto ničiť Slovenskú krv. Keby to asi vedeli bol by to arcinepriateľ. Tieto veci mu ale nebránili aby mal lásku ku svojej vlasti a jej ľudom. Dôsledne trval na písaní mena gramaticky správne po slovensky no v záujme vyššieho cieľa neváhal používať ako veliaci jazyk na Rusi, jazyk český. Nevadilo mu niekedy podpísať dokumenty ako Český bez prívlastku Slovenský len pre dosiahnutie svojho cieľa. Slobody svojho národa. Dnešní hurá „vlastenci“ by si mali uvedomiť práve tento fakt. Keby kričali tie ich heslá tak by docielili urýchlenie zániku nášho národa nie jeho záchrany.

Dlho sa venoval len vedeckej činnosti no zároveň to bol človek spoločenský, ktorý mal elegantné aristokratické vystupovanie, dobre ovládal fungovať v zákulisí a mal veľkú slabosť na ženy. Mimochodom presne to čo sa tak často dnes odsudzuje bolo základ jeho úspechu v neskorších jednaniach. Dokázal nadväzovať kontakty. Práve on priviedol Masaryka a Beneša do spoločnosti ktorá mala dobré kontakty, ktoré potrebovali. Beneša učil spoločenskému správaniu pretože sám nebol veľmi spoločensky vychovaný. Pozoruhodné na Štefánikovi sú ale jeho názory na povojnové usporiadanie.

V tomto bol vo veľkom spore z Masarykom. Jednalo sa o zavedenie určitého prechodného obdobia keby mala platiť vojenská diktatúra. Vojenská diktatúra mala zabezpečiť nastoleniu poriadku v štáte a potlačiť akýkoľvek odpor voči budovaniu štátu a zavádzaní nového štátneho usporiadania.

V druhom rade sa jednalo dnes už o zabudnutý fakt, ktorý sa tiahol našimi národnými dejinami od Štúra po Štefánika a to bolo odmietnutie republiky. Štefánik nechcel podobne ako Milan Hodža jednostrannú naviazanosť primárne na Francúzsko sekundárne na Britániu a USA. USA sa stiahli do izolácie, Británia sa starala o zvyšok sveta a Francúzsku išlo o jeho pozíciu. Obe navyše nechápali náš región pretože pre nich nepredstavoval dlhodobo sféru záujmu. Štefánik preto chcel mať širšie bezpečnostné garancie pre ČSR ale aj pre Európu samotnú. Veľký potenciál videl v Talianskom kráľovstve. Práve to malo hrať dôležitú úlohu. Jednalo sa o to že chcel z ČSR spraviť kráľovstvo na ktoré by bol pravdepodobne dosadený Taliansky princ vďaka čomu by sme s nimi mali prirodzené spojenectvo. Veľmi sa angažoval za spojenectvo s Rumunským a Juhoslovanským kráľovstvom pre ochranu voči revizionizmu. Neskôr z toho vznikla tzv. Malá dohoda. V Niektorých jeho úvahách sa jednalo až o konfederované štáty v našom regióne, ktoré by zabezpečili slobodu a rozvoj národov.  Ako sa ukázalo, snaha byť mostom a zároveň garantovať hranice len z jednej strany bez spolupráce s okolitými štátmi zlyhala. Štefánik mal tak pravdu podobne ako Milan Hodža. Nebol ale proti demokracii bol skôr za konštitučnú monarchiu akú vtedy poznal na západe napr. Británii pričom jedno hľadisko ho k tomu pravdepodobne veľmi výrazne viedlo. Tou bol konzervativizmus.

Nebol katolík (aj keď sa ho niektoré kruhy na Slovensku pokúšajú zmeniť na katolíka) ale hlboko nábožensky založený. Veľkú rolu prikladal tradíciám. Zo svojich veľkých poznatkov republika podľa neho zabíjala konzervativizmus a tradicionalizmus. Pretože panovník bol symbolom, musel byť kresťan, niekde dokonca bol hlavou cirkvi a mal tvoriť akýsi vzor cnosti akou sa majú ľudia riadiť. Mal stelesňovať to čo je pre ľudí najdôležitejšie. V roku 1915 ešte mal podobnú pozíciu aj TGM. Práve monarchia mala zachovať kresťanstvo v ľuďoch. Preto nebol za odluku cirkvi do štátu. Podľa mňa chybnou často uvažovania bolo hlavne volebné právo žien ktoré nepodporoval. Ale všeobecné volebné právo pre mužov ako bolo zavedené v roku 1907 v Rakúskej časti štátu áno.

Pozoruhodný bol aj návrh štátnej vlajky v spolupráci z V. Preissigerom ktorá sa diametrálne  odlišuje od tej ktorú poznáme. Od horného okraju sa mali striedať farebné pásy červenej, bielej, modrej, bielej a červenej farby. Na vlajke mali byť štyri hviezdičky reprezentujúce štyri krajiny Čechy, Morava, Sliezsko a Slovensko. Nepodarilo sa mi dohľadať či po dobrovoľnom pripojení Rusínskej Podkarpatskej Rusi ku ČSR mala pribudnúť piata hviezdička. Z môjho pohľadu by predstavovala lepšiu variantu štátnej vlajky. Už len s ohľadom na Moravský a Sliezsky národ a Slovensko by nebolo reprezentované len ako modrý klin vo vlajke Čiech. Podobne na tom bola aj hymna. Každá krajina mala svoju. Bohužiaľ sa na nich nemyslelo.

ČSR návrhy

Zdroj:refresher.cz/37488-Den-kedy-vzniklo-Ceskoslovensko-Dynamicka-krajina-poskytla-Slovakom-domov-a-tiez-aj-buducnost

Zdroj:refresher.cz/37488-Den-kedy-vzniklo-Ceskoslovensko-Dynamicka-krajina-poskytla-Slovakom-domov-a-tiez-aj-buducnost

Zdroj:refresher.cz/37488-Den-kedy-vzniklo-Ceskoslovensko-Dynamicka-krajina-poskytla-Slovakom-domov-a-tiez-aj-buducnost

 

 

Štefánikov a Preissignerov návrh vlajky Česko-Slovenska

Zdroj: tn.nova.cz/clanek/zpravy/domaci/ceska-vlajka-vlajku-jsme-si-ukradli-mohla-vypadat-uplne-jinak.html#g_424690

 

Zemské hymny Česko-Slovenska 

https://www.youtube.com/watch?v=CSUP9jOtR4E&list=RDMMCSUP9jOtR4E&start_radio=1

Pochod LGBTI(Q) komunity a protipochod ako prostriedok lacného politického boja

15.08.2019

Po pozretí si posledných podchodov LGBTI(Q) komunity a ich protipochodov mám skutočne pocit, že sa tu umelo vytvára určitá atmosféra, ktorá vyhovuje obom stranám, ktoré sú v skutočnosti neschopné viac »

Lívia, čo by ženy mali bez feminizmu

08.02.2019

Dúfal som, že sa najbližšiemu videu od študentky Lívie vyhnem. Lenže nepodarilo sa a týždeň od zverejnenia jej videa o feminizme som mal možnosť opäť si len neveriacky zakrútiť hlavou. viac »

06.02.2019

Už dlhšiu dobu som obviňovaný z toho, že mám falošný účet, používam cudzie meno, na svojom profile nemám nič uvedené, nemám tam fotografie svojej osoby a tak podobne. Na jeseň minulého viac »

muž, brúska, rezbár, práca, drevo

Česi potrebujú ľudí, lákajú aj Filipíncov, Indov či Kazachov

24.08.2019 21:28

České firmy už dlhší čas zápasia s nedostatkom pracovných síl. Zamestnávateľom v Česku chýba až pol milióna pracovníkov.

franúzsko, summit G7

Vo francúzskom Biarritzi sa začal summit vyspelých ekonomík G7

24.08.2019 21:08, aktualizované: 21:25

Otázka, či je G7 stále relevantným a efektívnym fórom pre riešenie globálnych problémov, nadobúda na naliehavosti.

osobny bankrot

Osobný bankrot využili desaťtisíce ľudí, vrátane špekulantov

24.08.2019 17:50

Inštitút osobného bankrotu doteraz využili na Slovensku desaťtisíce ľudí. Vyplýva to zo štatistík ministerstva spravodlivosti.

duhový pride 2019, pochod, bratislava, dúha, vlajka

Centrom Košíc prešli stovky účastníkov dúhového pochodu

24.08.2019 17:47

Cieľom je podľa organizátorov vytvorenie priestoru, v ktorom títo ľudia môžu verejne prežiť svoju identitu.

Leonard Vladimír Rinesch

Len ďalšia Blog.Pravda.sk stránka

Štatistiky blogu

Počet článkov: 13
Celková čítanosť: 22832x
Priemerná čítanosť článkov: 1756x

Kategórie